Avaleht

 Seadmed
     Haja-astustuse heitveesüsteemid
         
Biokeemilised PA-puhastid
          Bioloogilised puhastid
          Tõhustatud imbsüsteemid
          Settekaevud ja mahutid
     Bioloogilised WC-seadmed
     Lisavarustus

 Hinnad

 Broðüürid

 Partnerid

 Transport

 Kontakt

 


Bioloogilised BioBox puhastid ja bioloogilised pakettpuhastid puhastavad tõhusalt kõik hallid veed. Pakume eri suuruses mudeleid saunadele, suvilatele hooajaliseks ja aastaringseks kasutuseks, eramule ja mitmele kinnistule pidevaks kasutuseks. Kõik puhastid võib varustada setteeraldus-süsteemiga. Sette saab kompostida. Sete on vaja eemaldada vaid kord aastas. Kuna puhastusmeetod on bioloogiline, tuleb WC-jäätmete töötlemiseks kasutada täiendavaid meetodeid. WC-veed võib koguda eraldi umbmahutisse, kasutada bioloogilist WC-süsteemi või kasutada biopuhasti ees suuremat septikut.


BioBox-väikepuhastid saunadele, suvemajadele
    
BioBox väikepuhasti saunadele
     BioBox puhasti suvemajadele ja suvilatele

BioBox-pakettpuhastid suvilatele
    
SK400&BIO-BOX suvekasutus, 3-5 inimest, 300 L/öp
     SK400&BIO-BOX aastaringne, 3-5 inimest, 300 L/öp
     SK600&BIO-BOX suvekasutus, 3-5 inimest, 300, L/öp
     SK600&BIO-BOX aastaringne, 3-5 inimest, 300 L/öp
     SK600&2xBIO-BOX aastaringne, 6 inimest, 600 L/öpKoos septikuga segareovee puhastamiseks sobivad HS 1 ja HS 1,3.
Puhastite mahuteid võib tellida kõrgemaid ja madalamaid. Puhasteid võib liita pumbakaevuga.

HS bioloogilised pakettpuhastid eramutele, suvilatele
    
HS 0,6; 7 inimest, 750 L/öp
     HS 1; 9 inimest, 950 L/öp
     HS 1,3; 12 inimest, 1290 L/öp

Settekäitlemis-komplekt SAV1 ja SAV1/PU