Avaleht

 Seadmed
     Haja-astustuse heitveesüsteemid
         
Biokeemilised PA-puhastid
          Bioloogilised puhastid
          Tõhustatud imbsüsteemid
          Settekaevud ja mahutid
     Bioloogilised WC-seadmed
     Lisavarustus

 Hinnad

 Broðüürid

 Partnerid

 Transport

 Kontakt

 


Septikud

     SK 400 (300 L/öp) hallile veele
     SK 600 (500 L/öp)
     SK 900 (750 L/öp) hallile veele
     SK 600R (lisakaev 600-800 L)
     SK 1000R (lisakaev 1000-1200 L)
     SK 2000 (2000 L/öp) segareoveele

 

Mahutid

     ST3000 (3000 L)
     ST4500 (4500 L)
     ST6000 (2x 3000 L)
     ST8000 (8000 L)
     ST9000 (2x 4500 L)
     ST16000 (2x 8000 L)

 

Fosforieemaldus-seadmed

     FB 900
     FB 4300 / PU KA 90
     FB 4300 / PU KA 180
     FB 4300 / PU KA 1000