Avaleht

 Seadmed
     Haja-astustuse heitveesüsteemid
         
Biokeemilised PA-puhastid
          Bioloogilised puhastid
          Tõhustatud imbsüsteemid
          Settekaevud ja mahutid
     Bioloogilised WC-seadmed
     Lisavarustus

 Hinnad

 Broðüürid

 Partnerid

 Transport

 Kontakt

 

 

Biokeemilised PA-puhastid
PA puhastis kasutatakse ära bioloogilist protsessi orgaanilise aine eemaldamiseks, bioloogilist nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsessi lämmastiku eemaldamiseks, bioloogilist puhastust ja keemilist setitamist fosfori eraldamiseks. Lisaks tõhusale puhastusele on see säästlik moodus reovete käitlemiseks.

Bioloogilised HS ja BioBox puhastid
HS ja BioBox puhastite töö põhineb mikroobidel, mis kasvavad HS filterplaatidel.
Filterplaate on nelja erineva tihedusega (150, 290, 350, 450 m2/m3). Nad moodustavad tõhusa biofiltreerimisprotsessi, mille abil eraldatakse pesu- ja loputusveest tahked osakesed, orgaaniline aine ja toitained bioloogilisel ja mehhaanilisel teel.

Tõhustatud imbsüsteemid
Tõhustatud imbsüsteemis eriliselt just mikroobidele kasvulavaks mõeldud In-Drän moodulid asendavad tavaliselt kasutatavat kruusa ja liiva. Moodulil on tavaliselt kasutatavast kruusast või liivast 10 korda suurem pindala kuhu mikroobid saavad kinnituda. Moodulite ehitusest tulenevalt saab bakteritaimestik alati kätte vajaliku koguse hapnikku ja puhastatav vesi juhitakse ühtlaselt
kogu väljaku pinnale. Tõhustatud imbsüsteem mahub väiksele krundile. Võrreldes tavalise imbsüsteemiga vajab vaid 30% pinnast.

Saadaval on erineva mahutavusega septikuid, mahuteid, settekaeve nii hallile veele kui segareoveele.