Avaleht

 Seadmed
     Haja-astustuse heitveesüsteemid
     Bioloogilised WC-seadmed
         Komposteerivad ökokäimlad
         Bioloogilised AQ WC-seadmed
         Avalikud ökokäimlad
     Lisavarustus

 Hinnad

 Broðüürid

 Partnerid

 Transport

 Kontakt

 

 

Komposteerivad EV ökokäimlad
Bioloogilises WC-s kasutatakse hakkpuru (kompostiturvast) niiskuse eemaldamiseks ja õhutuse tagamiseks. Hake laotatakse mahuti põhja ja lisatakse iga kasutuskorra järel. Vedelik ja tahked jäätmed (paber, väljaheide, hakkpuru) eraldatakse teineteisest. Hakke õige lisamise, vedeliku tõhusa eraldamise ja hea tuulutusega saab seadmed muuta lõhnatuks. Siseruumides võib lisaks kasutada ventilaatorit.

EV MINI
Mahutavus 60 kasutajaööpäeva.

EV 200 istmetasapinnaga
Mahutavus 200-300 kasutajaööpäeva